Fa Do Fa
Si fueras espabilao,

Do Fa
me dirías con certeza,

Do Fa
si sabrías distinguir,

Do Fa
un escocés de una escocesa.

Si que soy espabitao y te digo con certeza, que se distinguir muy bien un escocés de un escocesa