Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
2
Competències bàsiques de matemàtiques
1. Nombres naturals i decimals.
2. Magnituds directa i inversament proporcionals.
2.1 Percentatges.
2.2 Regles de tres simple i composta.
3. Equacions
4. Interès simple i compost
5. Taules i recomptes de freqüència.
Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
3
1.- Nombre naturals i decimals.
Activitat 1. Realitza aquestes sumes i restes.
a) 3+5-3-1=
b) 6-3+(2+5)=
c) 2-5 +5=
d) 7-3+7=
e) (7+3)-(7-3)=
f) 5(2+4) – (5+4)=
g) 3+4 – 8(5-1)=
h) 6(5+3) + 3(-3)=
Activitat 2. Realitza aquestes operacions.
a) 543,21 : 2,1=
b) 432,123 — 3,6=
c) 6345,21 — 3,02=
d) 8576,193 : 0,435=
Activitat 3. Troba el sumand que falta.
a) 48 + _____=163
b) _____+ 256= 359
c) 628 - _____= 199
d) _____- 284= 196
Activitat 4. Calcula i compara amb les solucions que teniu sota, sino
coincideixen torna-ho a repetir.
a) 18 – (6 + 9 – 3)=
b) 25 – (18 – 7) + 4=
Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
4
c) 24 – (6 + 5 + 11)=
d) 19 – (11 – 7) – 5=
e) (26 – 17) + (32 – 24)=
f ) (33 – 25) – (24 – 19)=
g) (12 + 11) – (15 + 7)=
h) (22 – 9) – (19 – 13)=
a) 6; b) 18; c) 2; d) 10; e) 17; f ) 3; g ) 1; h) 7
Activitat 5
a) Tres amics han replegat 40 euros per comprar un regal amb un altre. El
primer va posar 12 euros i el segon 3 euros més que el primer Quant va
posar el tercer?
b) En Pau ha comprat 3 bolígrafs que li han costat 4 euros, un quadern de 2
euros i un llapis d’un euro. Ha pagat amb un bitllet de 10 euros. Quants
diners li tornaran de canvi?
c) Maria li ha sumat un número, li ha sumat 19 unitats i despres li ha restat
24. Ha obtingut el número 41. Quin número ha pensat Maria?
d) Roentgen va descobrir els raigs X en 1895 quant tenia 50 anys i 28 anys
més tard va morir. En quin any va néixer i en quin va morir?
e) En una perruqueria aquest més han arribat dues factures, una de la llum
per un valor de 420 euros i l’altra del aigua de 93 euros. Ha guanyat
1500 euros durant aquest mes. Després de fer el ingrés del que ha
guanyat aquest últim mes al banc te 18227 euros al seu compte. Quants
diners tenia inicialment?
f) Un treballador autònom va guanyar 1187 euros al gener, al febre 136
euros menys i al març 287 més que al febrer. Quant diners va ingressar
el primer trimestres de l’any?
Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
5
g) Adela te un compte bancari amb 1187 euros estalviats. Ha pagat amb la
targeta 385 euros en productes capil—lars i 163 euros en estris de
perruqueria. Quants diners li queden al compte?
Activitat 6. Realitza les següents operacions.
12,435 + 142,36 + 8,7 =
32,46 + 7,182 + 146,8 =
243,18 + 16,5 + 153,216 =
325,9 + 8,75 + 37,296
52,61 - 13,72=
214,8 - 96,72 =
49,8 - 31,96 =
416,7 - 392,18=
3,25x 10=
3,25 x 100 =
3,25 x 1.000 =
Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
6
3,25 x 10.000 =
3,25 x 100.000 =
3,25 x 1.000.000=
32,43 x 2,4 =
4,131 x 3,2 =
431,4 x 3,5 =
25,49 x 31,3=
Activitat 7. Ressol aquests problemes.
a) Tenim dos locals A i B, esbrina la seva longitud i área.
13 m
24 m
12 m
14 m
b) Una botiga de productes de bellesa ha venut 75 cremes hidratants i 40
corrector d’ulls en el primer trimestre de l’any. La primera costa 55,76
euros cadascuna i la segona 39,23 euros. Quants diners han guanyat en
total?
c) Un camió transporta una càrrega de 3 caixes que pesen 230, 34
kilograms cadascuna i 2 caixes més de 12,345 kilograms. Calcula:
El total de kilograms que porta el camió.
El total de grams que porta el camió.
Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
7
d) En el següent quadre tenim el número de calories que tenen alguns
aliments:
Aliments Pa Formatge
blanc
Poma Carn Espàrrec
Calories
per gram
3,3 1,2 0,52 3,75 0,32
2. Magnituds inversa i directament
proporcionals. Percentatges
La señora Mónica necesita 4 metros de tela para confeccionar unas cortinas. Pregunta
en un negocio de géneros el precio de la tela y le dicen que 1 metro cuesta $ 2.500
¿Cuánto le costarán los metros que necesita? ¿Cuánto le costarán 3 m?
El petróleo se vende por barril. Si un barril tiene 159 litros ¿cuántos litros contienen
500 barriles? Y, ¿cuántos barriles llenaremos con 19.875 litros?
Raúl se demora 8 minutos en llegar caminando al colegio, ¿cuánto tardará si un día
decide ir a la mitad de velocidad que de costumbre?
Claudio y Rodrigo compraron un número de rifa en $1.000. Claudio puso $600 y
Rodrigo el resto. Si obtuvieron un premio de $200.000 y se lo repartieron en forma
proporcional al dinero que aportó cada uno, ¿cuánto dinero le corresponde a Rodrigo?
Una empresa constructora estima que 30 treballadors són necessaris per acabar
la feina als 3 mesos treballant 8 hores al dia, quants treballadors necessaris
acabar la feina en dos mesos, 6 hores diàries de treball?
Calcular el % de les quantitats següents:
a) 51% de 30
b) 21% de 60
c) 76% de 100
Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
8
d) 10% de 40
e) 60% de 200
f) 25% de 800
En una oferta d'un comerç d'electrodomèstics ens descompte 15% d'una nevera
el preu és de 475 €. En un segon comerç, la mateixa nevera està marcat en
545 € i ens descompten la quarta part. On hem de comprar-la?
5 tones de carbó d'una mina 2.400 kg d'impureses s'eliminen. Quant per cent és
carboni pur?
Alumnes d’ESO duran a terme el viatge de fi de curs. En total hi ha 60 nens i 75
nenes. Al catamarà van anar 36 nens i 54 nenes. Calcula el percentatge de
noies, els nois i el nombre total d'alumnes que van a l'excursió.
Per alimentar 15 conills durant 3 dies, es paguen 112,5 €. Calcula el preu que
costa alimentar 25 conills durant 7 dies.
La Isabel té 350 € estalviats i en vol destinar el 15% a una ONG. Quants euros
donarà? Quants diners li quedaran?
El percentatge de possessió de pilota d’un equip en un partit de futbol ha estat
del 58%. Quin percentatge de possessió de pilota ha tingut l’equip contrari?
El resultat d’un estudi entre joves sobre les activitats que realitzen el cap de
setmana indica que al 55 % els agrada anar al cinema, al 38 % els agrada
fer esport, i a la resta, veure la televisió. Quin percentatge de joves representa
el darrer grup?
Si m’han fet el 30% de descompte en un llibre que costava 16 €, quants diners
he pagat?
Calcula el percentatge de descompte que s’ha aplicat a un article que abans
costava 85 € i que ara costa 68 €.
Als avis d’en Manel se’ls va espatllar la rentadora. La factura de la reparació va
ser de 135 €, als quals es va afegir el 16% d’IVA. Quant van haver de pagar els
avis d’en Manel?
L’entrada per visitar un museu és de 4 €. Als menors de 18 anys i als més grans
de 65 anys, els fan el 20% de descompte. Quant costa una entrada
rebaixada?
Una entrada de cinema costa 6,20 €. El dia de l’espectador, costa 4,96 €. Quin
és el percentatge de descompte aplicat?
Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
9
El nombre d’alumnes d’una escola que van aprovar les matemàtiques el curs
passat va augmentar el 12% respecte al curs anterior. Si el curs anterior havien
aprovat 625 alumnes, quants ho van fer el curs passat?
Calcula mentalment i respon: tinc 100 € i me’n gasto el 40%. Del que em
queda, me’n gasto el 20%. Quants euros tinc fi nalment?
Calcula el 20% del 45% de 1500.
En un grup de 16 amics, 6 estudien anglès quan surten de l’escola. Quin és el
percentatge de membres del grup que no fan aquesta activitat en sortir de
l’escola?
Els meus oncles van pagar el 10 % del preu de la seva casa nova quan van
signar el contracte de compra. Si aquesta quantitat va ser de 48000 €, quant
els va costar la casa?
3. Equacions
Activitat 1. Resol les següents equacions.
a) 3X – 1 = 6 + 7X + 1
b) 3(X – 4) + 8 – 6X – 4(X – 2)
c) 2x - - + 6
d) + 4 =
e) 3x + 3 = 93
f) 4x – 5 = 2x + 25
g) 5x + 4 = 3x + 25
h) 3(3x + 10) = 2(5+2x)
i) 3x + 13 = 2(x + 13)
Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
10
Activitat 2. Resol els problemes.
a) Troba tres nombres enters consecutius que sumin 63.
b) La edat del Lluís i la Júlia sumen 20 anys. Sabent que la Júlia té 5 anys
més que en Lluís. Calcula l’edat dels dos.
c) Reparteix 7500 euros entre tres persones. Sabent que el segon rep el
doble que el primer i el tercer rep el triple que el primer.
d) Troba el nombre el triple del qual menys 5 és igual a la seva meitat.
e) Un propietari d’una perruqueria compra un champú amb la tercera part
dels seus diners i un acondicionador amb les dos terceres parts de lo que
li quedava. Al sortir de la tenda tenia 12 euros. ¿Quants euros tenia al
principi?
f) Treballant juntes, dues perruqueres fan el seu treball en 4 hores. Quant
temps trigaran a fer-ho per separat si una és el doble de ràpida que
l’altra?
g) En una convenció de perruqueria hi ha el triple de dones que de homes.
Si en total hi ha 78 persones. Quantes dones i homes hi ha?
h) En una capsa de productes capil—lars hi ha 4 vegades més champús que
mascarilles, i de mascarilles 3 vegades més acondicionadors. Si en total
hi ha 148 productes dintre de la caixa. ¿Quants cahmpús, mascarilles i
acondicionadors hi ha en total?
Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
11
4. Interès simple i interès compost
S'anomena interès en benefici que produeix el préstec de diners. Aquesta
prestació és directament proporcional a la quantitat prestada i el temps que el
préstec.
Concepte Nombre Símbol
Quantitat prestada Capital C
Temps del préstec Temps T
Un beneficio por 100 € en un any Rèdit R
Benefici del préstec Interès I
Si el temps és en mesos s’expressa així:
Si el temps és en dies s’expressa així:
Exemples
Trobar l'interès durant cinc anys, produït per un capital de 30 000 €,
6%.
Calcular en què es converteix, en sis mesos, un capital de 10.000 €, al
3,5%.
Quant de temps ha d'imposar un capital de 25 000 a 5% € per tal que es
converteix en 30.000 €?
Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
12
Activitats
A uns estalvis de 3500 €, s’hi aplica un rèdit d’augment del 2,8% anual.
Calculem els interessos que generaran aquests estalvis d’aquí a 3 anys: L’oferta
d’un rèdit del 2,8% anual significa que cada 100 € ingressats es converteixen,
cada any, en 102,8 €.
Els pares de l’Adrià han demanat un préstec a una entitat nancera per poder
fer unes obres a casa. La caixa d’estalvis els ha deixat 15000 €, que hauran de
retornar d’aquí a 5 anys, amb uns interessos calculats a partir d’un rèdit del 9,4
% anual. Quina quantitat pagaran els pares de l’Adrià en concepte d’interessos?
Quina quantitat li retornaran?
En Lluís vol comprar mobles per al seu pis nou. Necessita 8500 €, però només
en té estalviats 6000. Una entitat nancera li ofereix un préstec per a la resta,
perquè té una feina amb contracte inde nit, i li cobra un rèdit del 7% anual. Per
retornar el préstec, en Lluís pagarà una quantitat cada mes durant 4 anys.
Quant haurà de pagar cada mes?
Una família va invertir, fa 5 anys, 2500 € en una operació bancària. Si ara que
ha acabat la inversió ha rebut 2812,5 € del banc, quin ha estat el rèdit anual de
l’operació?
Els 370 € que té estalviats la Mercè li donen un rèdit de l’1,5 % anual, durant 5
anys, en una entitat financera. La seva germana té estalviats 295 € i
aconsegueix un rèdit del 2,2 % anual, durant 4 anys. Quina de les dues
germanes rebrà més interessos?
En Guillem ha demanat un préstec de 1200 €, pel qual li cobraran el 6 % anual
durant 5 anys. Quants diners haurà de retornar, en total, en aquest temps?
Per un préstec de 6000 €, una caixa d’estalvis cobra el 8 % anual. Es vol tornar
el préstec en 36 mesos. Quina és la quantitat que s’haurà de pagar
d’interessos? Quina quantitat total s’haurà de pagar cada mes?
Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
13
5. Taules i recomptes de freqüència
· A un grup de persones els demanem l'edat i ens responen així:
18 - 25 - 36 - 18 - 18 - 29 - 18 - 25 - 43 - 18 - 25 - 36 - 17 - 25 - 43 - 29 - 18 -
29
Ordena les dades en aquesta taula, anota les freqüències absolutes i calcula les
freqüències relatives. Després fes-ne un gràfic.
EDAT F. ABSOLUTA F.RELATIVA
Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
14
· Una enquesta feta al carrer a 30 persones sobre les seves preferències
televisives dóna aquests resultats:
TV3 - T5 - T5 - A3 - L1 - L1 - A3 - TV3 - TV3 - L2 - C33 - T5 - T5 - T5 - T5 -
TV3 -TV3 - L2 - T5 - TV3 - A3 - C33 - A3 - TV3 - L2 - T5 - L1 - T5 - L1 - A3
Ordena les dades en aquesta taula i anota les freqüències absolutes. Com que
volem representar les dades en un gràfic de sectors circulars calcula l'angle
d'obertura que correspondrà a cada canal televisiu.
Canal Freqüència absoluta Angle
Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
15
· Un botiguer vol saber quin és el tipus de iogurt que té més sortida entre
la seva clientela. Per això anota les vendes que fa de cada sabor, i són
aquestes:
Xocolata= X torró= T vainilla= V maduixa= M coco= C
X , X , M , C , X , T , T , V , X , T , M , V , T , C , C , X , M , C , X , C , V , V , M ,
T , V ,M , T , C , M , V , X , X , X , T, M , M , C ,V , C , M , X , T, T, V , M , V, C ,
M , T , T
Poseu les dades en la taula següent, completeu-la i representeu-les gràficament
en forma d'histograma.
Sabor Unitats venudes Percentatge
Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
16
Una enquesta feta en una empresa sobre el nombre de fills que tenen els
treballadors dóna aquests resultats. Completa la taula i fes-ne un gràfic de
barres.
0 , 0 , 1 , 2 , 0 , 3 , 2 , 5 , 0 , 3 , 1 , 4 , 3 , 2 , 2 , 0 , 1 , 2 , 0 , 2 , 6 , 4 , 1 , 3 ,
5 , 1 , 1 , 2 ,1 , 2 , 0 , 0 , 0 , 3, 1 , 1 , 2 ,1 , 2 , 1 , 0 , 0, 3, 2 , 1 , 1, 2 , 1 , 3 ,
3.
Nº de fills Nº de treballadors (freq.
Absoluta)
Percentatge (freq. Relativa)
Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
17
Activitats de repàs
1. Realitza aquestes operacions
2. Ordena de més petit a més gran
3. Sabent que l’alçada de cada pis és de 3,5 metres. Calcula:
a)La distància del primer pis al sostre del cinquè.
b) La distància entre el pis -3 i el sostre de la novena planta.
4. Representa en el pla els següents punts.
Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
18
5. Escriu les coordenades de cada punt.
6. Completa la taula.
Percentatge Cantitat Resultat
7.Resol les equacions següents.
a) 3 + 4x - 8 - 2x = 3x + 7
b) 6 - 5x - 15 = -4 + x + 1
c) 8x + 5 - 2x + 6 = x + 4
d) 3x - 12 - 9 = 2 - x + 5
e) 4 - 2x + 6 = 10 - 9x + 7
f) 3 - x = 2—(5x - 1)
Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí
Matemàtiques (Activitats auxiliars de comerç especialitzades en el sector tèxtil)
19
8. Realitza aquest problemes.
a)Enviar 20 paquets a una ciutat que està a 300 km costa 720 €. Quants
diners costaria enviar 37 paquets a
180 km?
b)Cinc aixetes omplen un dipòsit de 450 litres en 8 hores. Quan trigaran 13
aixetes en omplir un dipòsit de 680
litres?
c)5 pintors pinten 14 metres de paret en 9 hores. Quantes hores trigaran 7
pintors en pintar una paret de 15
metres?
d)Una persona recorre 420 km en 10 dies caminant 8 hores diàries. Quina
distància recorreria en un any
caminant 5 hores diàries?
e)7 operaris han muntat una màquina en 12 dies treballant 8 hores diàries.
Quants operaris es necessiten per
muntar la mateixa màquina en 8 dies treballant 10 hores diàries?