Danh sách n**y mang tên “Light-Duty Automotive Technology, Carbon Dioxide Emissions, and Fuel Economy Trends”, được tổng hợp h**ng năm dựa trên báo cáo của các nh** sản xuất ôtô tại Mỹ về mức tiêu thụ nhiên liệu. Năm nay, các vị tr** dẫn đầu hầu hết l** các thương hiệu đến từ châu Á.Báo cáo của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) thu th**p dữ liệu với các mẫu xe sản xuất năm 2014 tại nước n**y v** cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 10,33km/L cùng mức kh** thải CO2 l** 227g/km (các mẫu xe sản xuất năm 2015 sẽ có trong báo cáo năm tới).

Theo cách đánh giá của EPA, thương hiệu Mazda đứng đầu bảng về mức tiêu thụ nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình 12,5 km/L cải thiện thêm khoảng 0,55 km/L so với năm ngoái (11,95 km/L). Trong khi đó, lượng kh** thải CO2 cũng được cải thiện - 188 g/km so với mức 196 g/km trong báo cáo trước.

Ngay sau Mazda trong danh sách n**y l** Subaru (11,73 km/L, 199 g/km) v** tiếp theo đó l** Hyundai (11,69 km/L, 201 g/km).

- Diễn đ**n Giá Xe Porsche Net l** nơi chia sẻ Thông Tin Xe Hơi, giống như một Thế Giới Xe Hơi do ch**nh bạn cùng các th**nh viên Gia Xe Porsche Net thiết l**p nên.

Danh sách cụ thể của EPA:

(*) Mỹ s** dụng đơn vị dặm/gallon (mpg) để đo hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu v** g/dặm để đo nồng độ kh** thải CO2; tuy nhiên, chúng tôi thay bằng đơn vị Km/L v** g/km để bạn đọc dễ hình dung.

Theo danh sách n**y, BMW được đánh giá khi tiếp tục có một năm thay đổi t**ch cực ở vị tr** thứ 6 với mức nhiên liệu trung bình 11,22 km/L, tăng hiệu suất thêm 0,81 km/L **t hơn so với năm trước. Lượng kh** thải CO2 cũng giảm 16 g/km xuống còn 210 g/km.

Trong khi đó, ba ông lớn của Mỹ l** GM, Ford v** Fiat-Chrysler chiếm ba vị tr** cuối cùng trong danh sách n**y. Tuy nhiên, cũng cần đề c**p đến danh mục sản phẩm của tam đại gia ô tô Mỹ với thế mạnh l** các mẫu xe bán tải s** dụng động cơ dung t**ch lớn, trong khi các thương hiệu khác, đặc biệt l** các hãng châu Á vốn t**p trung v**o dòng xe du lịch với động cơ nhỏ.